Praca za granicą

Praca za granicą

Praca stała Praca tymczasowa
Oferta szkoleniowa

Oferty szkoleniowe

Więcej
Dla pracodawców

Dla pracodawców

Więcej

Gorące oferty

Szkolenia

Dla Państwa:

 • zorganizujemy szkolenia i kursy (w tym specjalistyczne),
 • przeprowadzimy szkolenia połączone z wyjazdami integracyjnymi,
 • stworzymy programy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • opracujemy metody zwiększania efektywności pracy,
 • dokonamy analiz wewnętrznych firmy, ( w tym min: audyty personalne, audyty kompetencyjne, audyty marketingowe, )

Nasze szkolenia i działania doradcze realizowane są przez doświadczonych trenerów, konsultantów i specjalistów branżowych, którzy posiadają wieloletnią praktykę w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych, potwierdzoną referencjami.
Szkolenia realizowane są w formie szkoleń "zamkniętych" (wewnątrz firmy).

Nasze działania:

 • opierają się na dokładnej analizie potrzeb klienta,
 • są określane w postaci konkretnych, ilościowych, jakościowych wyników;
 • zapewniają optymalny przekaz treści szkolenia dla uczestników;
 • są realizowane przez najwyższej klasy specjalistów.

Szkolenia prowadzone są przede wszystkim metodami warsztatowymi, z naciskiem na aktywny udział uczestników poprzez gry symulacyjne, ćwiczenia, analizy przypadków, testy oraz wykłady.
Stosujemy techniki szkolenia indywidualnego (coaching) oraz grupowego.
Każdy nasz projekt podlega ocenie uzyskanych efektów poprzez sprawdzenie, czy cel przedsięwzięcia został osiągnięty w zadowalającym stopniu biorąc pod uwagę politykę firmy oraz jej aktualne i przyszłe potrzeby.

Realizujemy również:

 • Projektowanie i wdrażanie systemów ocen okresowych,
 • Audyty personalne,
 • Analizy pracy (analiza i opisy stanowisk pracy, profile cech osobowych, zakresy obowiązków, wartościowanie stanowisk pracy)
 • Projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych
 • Projektowanie strategii wynagrodzeń
 • Projektowanie i wdrażanie systemów wynagrodzeń (taryfikatory kwalifikacyjne, tabele wynagrodzeń, siatki płac)
 • Rekrutacje i selekcje pracowników (określanie profilu wymagań, akcja rekrutacyjna, Assessment Center)